יום שלישי, 25 ביוני 2013

ישראל 2035: נשים יחיו עוד 6 שנים, פחות לידות במגזר הערבי - יותר אצל היהודים - חדשות - דה מרקר TheMarker

ישראל 2035: נשים יחיו עוד 6 שנים, פחות לידות במגזר הערבי - יותר אצל היהודים - חדשות - דה מרקר TheMarker
השינוי הדמוגרפי המשמעותי יחול בתחום טווח הגילאים, כשאוכלוסיית בני 65 ומעלה צפויה לגדול יותר מכל קבוצת גיל אחרת, ותמנה כ-1.7 מיליון נפש לעומת 763 אלף איש בסוף שנת 2010 (גידול של 117%). חלקם היחסי באוכלוסייה יגדל מ-10% ל-14.6% .
תוחלת החיים תמשיך ותעלה בקרב שני המינים: הגברים היהודים יחיו חמש שנים נוספות - מ-79.7 שנים ל-84.8 שנים. בקרב הנשים צפויה עלייה של יותר משש שנות חיים נוספות - מ-83.3 שנים ל-89.5 שנים. תוחלת החיים של הגברים הערבים תעלה מ-75.9 ל-81.6 שנים ובקרב הנשים הערביות מ-79.7 ל-86.3 שנים. העלייה בתוחלת החיים משפיעה גם על הגיל החציוני של כלל האוכלוסיה שיעלה כמעט בשנתיים: גברים מ-28.3 שנה ל-30.1 ונשים מ-30.5 שנה ל-32.4 שנה.
צילום: אלון רון
מתוך קבוצת בני 65 ומעלה הגידול המשמעותי ירשם בקרב המבוגרים ביותר, בני 90 ומעלה - 220%. מספרם יגדל ל-106 אלף איש לעומת 33 אלף בסוף 2010 והם יהוו אחוז אחד מכלל אוכלוסיית ישראל (היום רק 0.6%). בצד השלילי של הגידול צפויים 1.2 מיליון נפטרים (48 אלף נפטרים בשנה בממוצע לעומת כ-40 אלף ב-2010).

אין תגובות: