יום שישי, 18 במרץ 2016

נשים בישראל יותר בדיכאון מגברים

נשים בישראל יותר בדיכאון מגברים, כך קובע הדוח הממשלתי הראשון בנושא מדדי איכות חיים. לראשונה, ישראל מצטרפת למדינות המפותחות והמתקדמות בעולם, כמו קנדה, בריטניה ואוסטרליה, עם מערכת של מדדי איכות חיים משלה. מערכת המדדים מציגה תמונת מצב מלאה, מקיפה ועדכנית בשלל תחומים שתורמים לאיכות החיים של התושבים בישראל: חינוך, בריאות, ביטחון אישי, דיור, תשתיות, איכות סביבה, רווחה, פנאי, תעסוקה, הכנסות והוצאות ועוד. תמונת המצב העדכנית הזו נועדה לסייע לממשלה בקביעת מדיניות. היא נועדה לסייע גם לציבור לבחון את חייו ולהשוות את מצבו למצבם של תושבי מדינות אחרות. יחד הנתונים יאפשרו לשיח הציבורי  להיות ענייני ועשיר במידע. בשנת 34% 2013 מבני 20 ומעלה חשו מדוכאים לעתים קרובות או מדי פעם, ו-%9 חשו דיכאון לעתים קרובות. %49 מהערבים חשו דיכאון לעתים קרובות או מדי פעם לעומת %30 מהיהודים שחשו כך.%40 מהנשים חשו מדוכאות לעתים קרובות או מדי פעם לעומת %27 מהגברים. תחושת הדיכאון עולה עם הגיל: %32 בקרב בני 35% ,44-20 בקרב בני 64-45 ו-%38 בקרב בני 65 ומעלה. בשנת 2010 נצפתה ירידה בשיעור החשים דיכאון )%26( ביחס לשנים 38%( 2003( ו-34%( 2007(, אך בשנת 2013 חזר השיעור לרמה שהייתה בשנת 34%( 2007(. תחושת דיכאון תחושת דיכאון מתייחסת להערכה עצמית של הפרט בנוגע למצבו הרגשי. המדד מבוסס על שאלה שהופיעה לסירוגין בשאלון הסקר החברתי בשנים 2013 ,2010 ,2007 ,2003 והיא מופנית לכלל האוכלוסייה מגיל 20 ומעלה. הכיוון הרצוי למדד הוא ירידה באחוז החשים דיכאון. 

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן.


אין תגובות: